1972 yılında sondaj ve zemin araştırma işlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulan “Ayson Sondaj ve Araştırma A.Ş.” 2008 yılı itibariyle iştigal alanlarını deniz işleri, ulaştırma, üstyapı projeleri, çevre projeleri ve boru hatları ile barajlar ve geoteknik işleri içerecek şekilde genişleterek çalışmalarına “Ayson Geoteknik ve Deniz İnşaat A.Ş.” olarak 19 Aralık 2019’a kadar devam etmiştir.Türkiye’de ve dünyada birçok projeyi başarıyla hayata geçiren Ayson, edindiği uzmanlığı ve know-how’ı “Doğuş İnşaat ve Tic. A.Ş.”nin çatısı altında devam ettirecektir.
www.dogusinsaat.com.tr